Здійснення перегляду тарифів на послуги централізованого водопостачання

23/09/2016

АТ "Полтавський турбомеханічний завод" повідомляє про намір здійснити перегляд тарифів на послуги централізованого водопостачання.

 

До уваги установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевого бюджетів, а також промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання!

 

АТ "Полтавський турбомеханічний завод" надає послуги з централізованого водопостачання об’єктам соціально-виробничого призначення -- лікарням, ТЦ «Київ» Полтавській виправній колонії № 64, залізничній станції Вакуленці, та іншим суб»єктам господарювання.

Діючі тарифи встановлені відповідно до рішення Полтавського міськвиконкому від 30.03.2011 р. № 111» Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання ПАТ «Полтавський турбомеханіний завод» (Додаток 12)

 

Діючі тарифи на послуги з централізованого водопостачання ПАТ «Полтавський турбомеханіний завод» станом на 01.04.2016 р.

 

Види послуг

Населення

Бюджетні установи

Інші споживачі

Водопостачання, з ПДВ, грн./м3

--

7,44

10,26

З часу розроблення тарифів неодноразово змінювалася вартість основних складових централізованого водопостачання – електроенергії (ціна електроенергії була-0,6428 грн.) – ціна збільшилася в 2,6 рази, та заробітної плати (мін зарплата була 884 грн. стала 1450 грн.)- збільшилася в 1,64 рази

Вартість основних складових видобутку води в діючих тарифах та їх фактична вартість станом на 1.06.2016 р.

За період 2011-2016 рр. відбулося скорочення споживання (видобутку) води спричинене зменшенням обсягів виробництва, введення системи оборотного водопостачання, скороченням чисельності працюючих в 1,5 рази. При скороченні видобутку води зростають витрати на централізоване водопостачання по всіх статтях витрат.

АТ «Полтавський турбомеханічний завод» проведений розрахунок економічно обґрунтованих планових витрат по всіх складових елементах собівартості для всіх категорій споживачів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2012 № 869 "Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги" 

В результаті проведеного розрахунку вартість електроенергії в собівартості послуг централізованого водопостачання 29,93%, заробітна плата з нарахуваннями 33,73 %, амортизація 5,33 %, накладні витрати 31,02 %.

АТ «Полтавський турбомеханічний завод» розрахований тарифи на послуги централізованого водопостачання (без урахуванням ПДВ) у розмірі  11.61 грн за м3::

Структура тарифів на централізоване водопостачання                        АТ "Полтавський турбомеханічний завод"

(без ПДВ)

№ з/п

Найменування показників

Централізоване водопостачання

тис.грн на рік

грн/м3

 

 

1

2

3

4

1.

Виробнича собівартість, усього, у тому числі:

1027,66

9,93

1.1.

прямі матеріальні витрати, у тому числі:

342,55

3,31

1.1.1.

електроенергія

342,55

3,31

1.1.2.

Витрати на придбання води в інших суб"єктів господарювання

0,00

0,00

1.1.3.

витрати на реагеннти

0,00

0,00

1.1.4.

матеріали, запасні частини  та інші матеріальні ресурси (ремонти)

0,00

0,00

1.2.

прямі витрати на оплату праці

316,68

3,06

1.3.

інші прямі витрати, у тому числі:

130,40

1,26

1.3.1.

відрахування на соціальні заходи

69,34

0,67

1.3.2.

амортизаційні відрахування

61,06

0,59

1.3.3.

підкачка води стороннім організаціям

0,00

 

1.3.4.

інші прямі витрати

0,00

 

1.4.

загальновиробничі витрати

238,03

2,30

2

Адміністративні витрати

114,87

1,11

3.

Витрати на збут

2,07

0,02

4.

Інші операційні витрати

 

 

5

Фінансові витрати

 

 

6.

Повна собівартість

1144,60

11,06

7

Розрахунковий прибуток, в т.ч.

56,92

0,55

7.1.

податок на прибуток

10,81

 

7.2.

чистий прибуток, у тому числі:

46,10

 

7.2.

дивіденди

 

 

7.3.

резервний фонд (капітал)

 

 

7.4.

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

46,10

 

7.5.

інше використання прибутку

 

 

8.

Вартість ценралізованого водопостачання, тис.грн.

1201,52

9

Тариф на ценралізоване водопостачання, грн./м3

11,61

10.

Обсяг реалізації, тис. м3

103,49

       

Прошу споживачів послуг централізованого водопостачання з розумінням віднестися до ситуації, що склалася.

Керівників установ та організацій, прошу, внести відповідні зміни в фінансових планах (кошторисах) на 4 квартал 2016 року та 2017 рік.

Зауваження і пропозиції фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються до 15.10.2016 на адресу АТ "ПТМЗ": м. Полтава, вул. Зіньківська, буд. 6.

 

 

 

 

Директор                                                                     Одаренко К.Ю.